Dox : Amina Batsola

Lefahitra :
(mitsaoka)
Mangataka hiresaka amin' ny Komandy irery

Ratovelo :
Antsoina hoe Lefahitra izy. Raha dinihina sy heverina
Ka bikaina amin' izao dia mora fantatrao famerina.
Nefa tena zanatany ny firaikitry ny lelany
Zanaky ny valovotaka efa hatramin' ny fahaelany.
... Izy no komandy vaovao ; tsia tsy vahiny anafenana
Mpitondra ambony hisolo ahy ; azo atao ny fitenenana
Tenako io fa tsy hafa sady tsy maintsy tokony hahalala
Ka arosoy izay tena resaka fa aza eo no mody adala

Lefahitra :
Sarotra ny raharaha, izany no azoko ambara.
Ataovy mafy ny sikinana ary miomana tsara
Fa efa nahahainga tafika ny sakalava ka hamely
Ny fitobiany dia efa akaiky, ao Ambolobozikely.
Ary Amina Batsola printsesy no ho mpitarika
Tena ady mafy mihitsy izay aho vao nahasarika
Izao ambarako izao ka aoka mba ho jerena
Ary mba hasiana valiny izato famonoako tena

Mpitantara :
Misaotra azy Ratovelo ka nanatitra azy handeha
Rehefa tonga teo an-tanany izay vola fanome.
Nitsimontsimona laiaka fa Ratovelo kosa.
Naka hevitra an-dRasata amin' ny tetika hasosa
Ho entina mandrava ady. Teny tsotra no nambarany :

Rasata :
Raha mety dia ny hanafika ny foibe famaharany
Sady tsy hangatahana andro fa hararaotina avy hatrany
Dieny mbola tsy mitambatra araka ny re androany

Ratovelo :
Marina ny hevitrao, ny ahy koa ny paika teo
Izay no tena tao an-tsaiko nefa hianao no tiako haneho
Fantatro hatramin' izao hianao, vao mainka fantatro tokoa
Fa tena lehilahy vonona sady feno herimpo.
Tsy ampy raha ny isantsika ka ahoana indray anefa
No hamakiana lay azy handosirany hilefa ?

Rasata :
Tsotra foana ny amin' izany. Tokoana maro ry zalahy
Ka ny amponga sy ny horaka no hafangaranga sahy
Hiheverany fa betsaka isika ka mizarazara maro...

Ratovelo :
Miaiky marindrano aho. Mety izany fa hankaharo

Mpitantara :
Iny alina iny hiany, tsy nisy nialana vizana
Fa nomanina ny ady... Ndeha kosa hotohizana
Izay nomban' i Lefahitra... Mody niala teo laikary
Kanjo nitampody fohy, dia nifitsaka izy, ary
Henony avokoa ny resaka nifanaovan' ny komandy.
Nanao lava alina izy. Hay tsy aiza fa efa miandry
Tao amoron' ala tao ry zareo Sakalava...
Dia nambarany ny tetika efa henony nazava.
Sotrobe lava tango ka manompo tompo roa.

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44