Dox : Amina Batsola

An-tranomaizina any ho aay ? 'Zay fantatrao lazao
Hisy valisoa tokoa raha azo antoka fa marina
Izany filazanao izany. Mitebiteby Vohimarina,

Lefahitra :
Diso hevitra hianareo tsy mba nino avy hatrany
Ho ny marina niseho izay nolazaiko ny amin' izany,
Ka namatotra ahy teto, tonga tsisy ahafahako
Nitampody hitsongo dia amín' ny fara-fiezahako !
Tsy mpaminany aho tsy akory, ka hahalala izay tsy hita
Nefa raha navela aho, angamba efa nisy zava-bitako.
Na izany aza anefa dia aoka fa lazaiko
Fa ny hamantatra ny marina mbola mety ihany ho haiko.

Mpitantara :
Nampitamby teo izy telo andro aman' efatra
Kanjo izay ny valisoa no tadiaviny havesatra
Nosedraina ihany izy ka naverina notanana,
Norahonana ihany koa ary efa dia nambanana
Ho tapahin-doha aza. Nefa nihenahena ihany,
Tamin' io fotoana io dia akaikin' ny ho tamy
Ry Batsola sy Raseta izay navelan' ny mpilanja
Rehefa akaiky tsy hidirana ao anatin' ny kianja.

Batsola :
'Ndeha miverina ry havako fa tsy babo aho tsy akory
Ny alahelo sy tomany noho ny amiko esory ;
Anareo anio Batsola raha maraína, rahatrizay

Sakalava :
Ia, samy tsara, Batsola ampanjakanay
Ary ireo, mahery an-ady ka manjary olon-dresy
Dia mifikitra doria aminao ry printsesy.
'Zahay rehetra no milaza fa tsy aiza tsy aiza akory
Manara-maso lavitra eny ary afaka hifamory
Raha vao misy ilanay izany ka mahazo filazana.
Soava dia ny ampanjaka. 'Ndao miakatra an-tanàna

Mpitantara :
Taitra ny iray tanana ka indreo tafarohotra
Napoakany ny tafondro hitsatoka eny Faravohitra
Mihorakoraka izy rehetra mahatazana ny tonga
Ka nirebika misodika na vaventy na kilonga.
Dia niseho Ratovelo, falifaly manao ahoana
Namihimpihina an-dRasata : «Arahaha, tafahoana»
Somary ho kivazivazy ny anehoany ny vahiny

Rasata :
Batsola Amina indro izy babontsika ankehitriny
Aoka homena azy ny haja mendrika ny voninahiny
Fa olon-tiana sy malalany ny mpandresy ìzay arahiny

Ratovelo :
Tonga soa ny andriambavy, aoka ho feno tsodrano
Fa ho ampoky ny mamy.... dia midira hiantrano
Izany feo fenofeno no miampanga fiontanana
Tsaroako izao Rasalimo sy Radama niadanana
Aoka re ity andro ho fifaliana fikoranana
Fa ny fiverenan-dry Rasata, dia rariny hananganana
Ny voninahitra homena ny andriambavy sakalava
Ka ny hira Sy lanonana hanapitr' alina vao rava

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44