Dox : Amina Batsola

Mpitantara :
Tafaresaka manokana Batsola Amina sy Lefahitra
Fa efa miandan-dapa io satria nahazo voninahitra.
Natoron' i Batsola azy ny toro-marika ahazoany
Mifampitohy amin' ny olony. Amin' ny fifankahazoany
No vao mainka fantatsika ny maha-katso roa lela
Sy ny maha-mpivarotr' olona an' i Lefahitra ela.

Lefahitra :
Aoka isika ary mba hiresaka irery
Misafoaka hono rainao miezaka hanangona hery,
Mamory tafika hanafihana ny hova eto Vohimarina
Ka na ahoana na ahoana dia tsy maintsy ho toharina
Alaina ankeriny eto. Hianao fa tena henatra no hiheverany
Izao fahalavoanao izao. Tsy misy anefa any an-toerany
Hatao ho mpitari-tafika, satria ny filoha tomady
Dia nilentika tsy hita toy ny mpiamboho ady.
Anao manko ireo, mitana anao ho mpanjakany
Ka mampiasa izay tetika sy saina rehetra takany
Handrava ny fisian' ady mandra-piovan' ny hevitrao
Ary vonona izy n' inona n' inona hafaranao azy hatao.

Batsola :
Dia misaotra ry Lefahitra, teny tsara loatra izao
Dia indro falim-po ho setrin' ny filazanao
Ary izao no hafatrafatro mba ho entinao kely :
Dia fisaorana eram-po ary tsy hita velively
Ireo filoha tafika havako. Ary ambarao ny amiko
Fa ny hiadana finaritra amin' izao no tena mamiko.

Mpitantara :
Toky no nomeny Fahitra amin' ny hafatry i Batsola
Tsy nangataka andro izy fa navesatra ny vola
............................................
(Miditra Rasata mamaky ny horonamtaratasy)

Mpitantara :
Misy vaovao ngeza nipoaka indray koa ity :
Taratasy avy any Imerina mampiomana ny aty
Fa noho ny antony ilaina amin' ny irery tena
Dia nataon' ny mpianakavy fa mety raha homena
Vady hikarakara azy Rasata aty anindran-tany
Fa ny tsara araka ny fantany no atolony amin' izany.
Tsy iza io fa Ranoro zanaky ny andriambaventy
(Lany era-mpianakavy ka noheverina fa mety)
Dia Raininoro vadintany mipetraka eo Avaradrova
Fototr' olona mihaja, be harena, maro lova !

Rasata :
Satria tsy nisy fierana 'ty hevitra ity
Fa naroso amin' izao hanerena ny fitia
Ary araka ny teny dia voalaza fa ho avy
Sady an-dalana aza, akaiky ho tonga razavavy.
Tsy fantatro akory izany zazavavy izany.
Nomena toky betsaka ny amin' izay fahatsarany,
Na tarehy na bika maika moa fa ny fanahy.

Mpitantara :
Isika kosa raha misaina dia mety tsara hahatsiahy

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44