Dox : Amina Batsola

AKTA 2

Mpitantara :
Any Vohimarina ary no mitohy ny tantara
Tany any Antomboka io, tendrony eto Gasikara.
Vodifahitra voafidy ho an' ny Komandy hova...
Mbola ao ankehitriny ny sisa fototry ny Rova...
Manda vita nanahary, vohitra manerinerina
Tena sarotra anihina, famaharan' ny Merina.
Tanjona mitomandavana, mihantsan-drindrim-bato ngeza,
Mitsaratoka ombieny tsy azo anaovana vereza.

Ratovelo :
Niandry koa aho raha niandry ka ny foko tena liana
Ka nony tonga hianao, akory ny ahy ny hafaliana !
Mandroso fahanterana aho, tena mahatsiaro ho sasatra,
Ka heveriko fa rariny sy mba tokony hiakatra
Na inona na inona herim-poko, ny nofo efa mihareraka
Dia tsy ho afaka anefa ny adidiko ho tanteraka.
Tonga hianao ankehitriny tena mbola tovolahy ;
Voatombako avy hatrany andriam-po andriam-panahy
Tomady sady tena havanana ary hita eo no ho eo.
Fa ho lehilahy vonona tsy ho taitra izay hiseho.
Ary ireto aoriana ireto ny ho lefitrao Komandy.
Lehilahy matanjaka avy, mahazo nofo, vory sandry
Mafy tontona tantetaka, mpianefitra efa zatra ;
Tena kinga lokan' ady mitondra holatry ny ratra.
Vonona tsy ankanavaka, eny izy rehetra rehetra.
Fa hanao anao lehibeny ka ny ainy no ho fetra.
Sa tsy izay ry menavazana. Omeo toky Andriamatoa

Ireo menavazana :
Izay dia izay... eny izay... tena izay tokoa tokoa.

Ratovelo :
Rehefa voalamindamina voapetraka ny entana
Dia omeo rano ho sotroiny ireo sasatra mangetana.

Rasata :
(somary mitokana)
Tena anaty akata aho, very anaty akata marina
Hanao ahoana ny fiainako aminao ry Vohimarina
Injany alahelo kely ao anatiko ao mifongatra
Ary ny embona an' Imerina tsy tana fa mirongatra.
Ary tafondron-dRanavalona miandrana eto akaiky anefa
No tandroaka ny alaheloko, aoka hivonona ahefa

Ratovelo :
Efa fantatrao izao ny tsy ahafahako hipetraka
Ka ny resaka hafa indray no aoka ho hazavaina betsaka
Alohan' ny hiaingako sy hodiako any Imerina,

Rasata :
Moa misy fantatrao fa tena maika ho heverina ?

Ratovelo :
Tsara ny ahalalanao ny fitobian' ny Sakalava
Manolotra an' i Vohimarina ; tsara ireny ho fandrava
Sao joavata sy Irodo, misy hafa lieliely
Fa ny tena mafy indrindra dia Ambolobozikely.
(Misy ankizy mihira ny HARIVA AN-TANIN' OLONA, dihy folklorika)

Rasata :
Iza izato lehilahy mailamailaka fijery ?

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44