Dox : Amina Batsola

Mivaingana aminy ny resaka... Tsia tsy resaka tsy akory
Fa ady... Tena ady ngeza mampijaly, mampahory...
Dia navaingany ny heviny ka izao no fahatapahany
Ary iza re no tsy hangoraka izato fahantram-panahiny ?

Batsola :
Babonao aho ry aiko, efa resinao tanteraka
Ka ny sitrakao ihany no tsy maintsy ho tanteraka
Tsy hanana safidy aho. Tadidio anefa ity :
Tianao voalohany aho ! Eny, tia ka tena tia...
Moa tsy hianao no namoizako ny tena fototro rehetra
Fanjakana ! Tan├Čndrazana ! Ray sy reny ! ka nitoetra
Teo am-pelatananao. Fahafoizana izany.
Ka tsy misy hiverenako mandra-podiko ho tany !
Tsy manana safidy aho araka ny fo voambarako.
Eo am-pelatananao izay nataoko hifaharako
Ny aiko sy ny momba ahy. Raha misy fiverenako
Dia ho taperina ny aiko. Nefa tsisy hanenenako
Ny nitiavako anao izay ninoako ho fahasambarako
Mipetraka aminao tanteraka ny hiafaran' ny tantarako
Milaza anefa hianao izao fa tsy manana safidy
Ambony aminao mihoatra ny rehetra ny adidy
Tsy hitsivalana amin' izany ny fitiavako tsy akory
N' inon' inona mangidy n' inona n' inona mahory
Izany zazavavy izany mbola asa izay fitiavany
Nefa hitantsika aloha fa nilaozany ny havany.
Tonga izy... Tonga aty noho ny amin' ny fireneny.
Ny fihafiana rehetra rehetra mety ho hita aty nekeny.
Menatra aho eo imasony tsy nanana ny herim-pony
Nefa nentin' ny fitiavako, tsy hanenina intsony.

Tsotra ihany no ambarako sy tapahiko, dia ity
Tsy haiko ny hampijaly anao noho ny amin' ny Fitia
Fa mba hahafahanao mamita ny adidinao
Dia hanainga hiala aho 'zao ankehitriny izao...
Hody ve aho izao ? Any faty no miandry ahy !
Tsy maninona tsy akory ! Nefa mbola te hiahy
Ny tenanao tokoa tokoa aho katsy mbola hamono tena
Koa dia eny Ankoriaka no kasaiko hovonjena
Tsy izaho hilatsaka fahavalonao tsy akory.
Mbola vonona hamonjy raha misy izay mahory.
Raha misy andro sarotra mbola azonao antsoina
Sy haleha eny aho. Tsy nataoko ho vonoina
Na oviana na oviana ny fitiavako anao...
Tadidio fa aza hadino izao toky homena izao !
Toy ny efa nisarihako ny ainao tamin' ny fasana
No mbola hamonjeko anao, aorian' ny filefasana !
Ny any tsy azoko atao dia ny hanolotra eo an-tanako
Ny tanindrazako ho anao. Fa ny hafa izay ananako :
Tena, aina, fo, fanahy sy ny androko rehetra
Dia azonao alaina amiko n' aiza n' aiza aho mitoetra., ?
Hiomana aho izao dia hiainga fa efa tonga ny vahiny
Ka tsy tiako hasiana aloka izay anjara fifaliany..
Sady koa tsy tiako hianao hisy fahasahiranan-tsaina
Haveriko ihany "Aza hadino raha misy izay ilaina".

Rasata :
Kepoka aho tsy mahateny. Tsapako eto tsy azo amboarina
Fa migadona ny lahata ho ahy eto Vohimarina
Mahery sata ny adidy, ary indrisy fa tsy haiko
Izay teny hampiononako ity malalako, lalaiko !

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44