Dox : Amina Batsola

Samy ivarotany avy ny ankilany sy andaniny
Ary tsisy mahatakatra izay sain-dratsiny aminy.
Ny vola... dia ny vola ! Ny hahazo no ao an-tsainy
Na ny atsy na ny aroa dia samy ambakiny.
Ny VOLA... dia ny vola hiany. Io no zava-tena maminy
Io vola... vola io. Io no tena andriamaniny.

AKTA 3

Mpitantara :
Eo ambava ala akaiky an' Ambolobozikely
Indro isy loha-tafika izay somary mieliely
An' ny Sakalava ireo. Tahaky ny sadiavahy
No fijery ireto izy. Tena vatan-dehilahy
Mirongo lefona eny an-tanany.. Izato fomba iparitahany
Dia iheverana azy ho vitsy kanjo fomba famitahany
Tily ihany koa ireo ka miandry ny itampodiana,
Ilay iraka nalefa... ka mitsatoka eo ny diany.
Miandry ny andro ho vaky izy vao mihevitra hiseho
Tsindrian-daona ireto mpiandry. Iny kosa avy eo
Eny iny, avy, tonga : tovovavy iray kinga
Omban' ny miaramila vitsy mitan-defona sy ampinga
Mailamailaka ilay izy, bikàna dia bikàna fatratra
Na dia tsy holazaina aza dia inona fa efa fantatra
AMINA BATSOLA io, mpanjaka sakalava
Ngitangita izao izy, mahiratriratra, mazava,
Maranidranitra sy kanto tahaky ny zana-javatra.
Ny azo ilazana azy Zazavavy tonga lafatra
Asa izay Rasalimo voalaza tany aloha tany
Fa raha i Batsola Amina aoka foana ny hatsarany.
Tsy printsesy ihany fa mpanjakan' ny tarehy
Sahisahy sy sariaka nefa hita fa mpifehy !
Entiny eny miaraka aminy fa nitsaka azy tany
Lefahitra, mandringa mody vizaka aok' izany.

Batsola :
Manatona ahy haingana ry mahery fo rehetra.
Manodidina ahy akaiky, ary izao no fepetra...

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44