Geography : monuments
              Alakamisy 2003/10/20 13:51
21° 19' 24"S 47° 13' 22"E