Rainitovo
Kabary Malagasy tsy tontan' ny ela
<=     =>
<=     =>