Chapters and verses mentioning Arfaksada

      Jodita Livre de Judith
Jdt 1.1 Nony efa nampanaiky ny firenena maro ho ambanin' ny fahefany Arfaksada, mpanjakan' ny Meda, dia nanorina tanàna fiarovana mafy anankiray, nataony hoe Ekbatana, tamin' ny vato voapaika vita efa-joro. C'était en la douzième année de Nabuchodonosor, qui régna sur les Assyriens à Ninive la grande ville. Arphaxad régnait alors sur les Mèdes à Ecbatane.
...............
Jdt 1.5 Kanjo, tamin' ny taona faharoa ambin' ny folo nanjakan' i Nabokodonosora mpanjakan' ny Asiriana, izay nanjaka tao Niniva, ilay tanàna lehibe, dia nanafika an' i Arfaksada izy, Or, vers cette époque, le roi Nabuchodonosor livra bataille au roi Arphaxad dans la grande plaine située sur le territoire de Ragau.