The 6 provinces and 22 regions of Madagascar
Ny faritany 6 sy faritra 22 eto Madagasikara

   

Updated on 2020/07/31