Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
<- Takila 74 Takila 76 ->

 mamy hoditra amim-bahoaka.

(11) Raiaja, Betambà : Ody mpisakana izay maniry hanao ratsy olona toy ny hamono sy hanao kabary azy.

(12) Odisimbanalo : Ody fiarovan-tena tsy ho voan’ireo mpamosavy ireo sady hanasitranana izay efa voany ka marary.

Izany ary ny amin'ny ody sy ny fanaovany azy ary ny anton’ny anaovany azy ireo avy na ny tsara na ny ratsy. 

Toko VII : Ny finoany ny amin’ny vintan’andro

Na iza na iza hanao zavatra dia tsy maintsy manontany ny ombiasa aloha izy na mety araky ny andro sy ny vintana izao zavatra kasainy hatao izao na ahoana ? Fa ny finoany ny ombiasa dia ambony degré mihintsy : amin’ny fitsaboana marary dia dokotera izy ;


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany