Voambolana malagasy-malagasy (frantsay)
page 156
© SLP MINESEB, 1986