Kartachova:
Rantimbolana Rosiana Malagasy

  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К 
Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф 
Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я