Chapters and verses mentioning Falega

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother' s name was Joktan. Ary Ebera niteraka roa lahy: ny anaran' ny iray natao hoe Palega, satria tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary Joktana no anaran' ny rahalahiny. Roa lahy no zanak' i Ebera, ka Falega no anaran' ny anankiray, fa tamin' ny androny dia voazara ny tany, ary Jektàna no anaran' ny rahalahiny. A Éber naquirent deux fils : le premier s' appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s' appelait Yoqtân.
...............
Gen / Jen 11.16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg: Ary rehefa efatra amby telo-polo taona ny andro niainan' i Ebera, dia niteraka an' i Palega izy. Rahefa efatra amby telo-polo taona ny andro niainan' i Ebera dia niteraka an' i Falega izy. Quand Éber eut trente-quatre ans, il engendra Péleg.
Gen / Jen 11.17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. Ary ny andro niainan' i Ebera taorian' ny niterahany an' i Palega dia telo-polo amby efa-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary mbola velona telo-polo sy efa-jato taona Ebera, taorian' ny niterahany an' i Falega, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. Après la naissance de Péleg, Éber vécut quatre cent trente ans et il engendra des fils et des filles.
Gen / Jen 11.18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu: Ary rehefa telo-polo taona ny andro niainan' i Palega, dia niteraka an-dReo izy, Rahefa telo-polo taona ny andro niainan' i Falega dia niteraka an' i Reo izy. Quand Péleg eut trente ans, il engendra Réu.
Gen / Jen 11.19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. Ary ny andro niainan' i Palega taorian' ny niterahany an-dReo dia sivy amby roan-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary mbola velona sivy amby roan-jato taona Falega taorian' ny niterahany an-dReo, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. Après la naissance de Réu, Péleg vécut deux cent neuf ans et il engendra des fils et des filles.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother' s name was Joktan. Ary Ebera niteraka roa lahy: ny anaran' ny iray natao hoe Palega, satria tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary Joktana no anaran' ny rahalahiny. Roa no zanakalahy naterak' i Hebera: ny anaran' ny anankiray dia Falega, fa tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary ny anaran' ny rahalahiny kosa dia Jektana. A Éber naquirent deux fils : le premier s' appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s' appelait Yoqtân.
...............
1Tt / 1Tan 1.25 Eber, Peleg, Reu, Ebera, Palega, Reo, Hebera, Falega, Regao, Éber, Péleg, Réu,

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.35 Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala, zanak' i Seroga, zanak' i Reo, zanak' i Palega, zanak' i Ebera, zanak' i Sela, zanak' i Saroga, zanak' i Reo, zanak' i Falega, zanak' i Hebera, zanak' i Salè, fils de Sérouch, fils de Ragau, fils de Phalec, fils d'Éber, fils de Sala,