Chapters and verses mentioning Nikopolia

  Letter to Titus Titosy Tito Épître de Saint Paul à Tite
...............
Tit / Tt 3.12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter. Rehefa maniraka an' i Artema ny Tykiko ho atý aminao aho, dia mazotoa hankany amiko any Nikopolia ianao, fa mikasa handany ny ririnina any aho. Rahefa maniraka an' i Aretmasy na Tisiko aty aminao aho, dia tongava faingana aty amiko aty Nikopolisy, fa mikasa handany ny ririnina any aho. Lorsque je t' aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C' est là que j' ai décidé de passer l' hiver.