Entry kôsy
Part of speech noun
French definition cosse [SLP 1986]
Vocabulary 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition zanakalahin' i Hama (Gen. 10. 8; 1 Tant. 1. 10). Ny taranany no natao hoe "Kosita" [Randzavola: Baiboly]
English definition Cush [Baiboly]
French definition Kush [Baiboly]
Vocabulary 
Quotes 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition razamben'i Jehody (Jer. 36. 14) [Randzavola: Baiboly]
English definition Cushi [Baiboly]
French definition Kushi [Baiboly]
Vocabulary 
Other spellings 
Quotes 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition razan' i Zefanía mpaminany (Zef. 1. 1) [Randzavola: Baiboly]
English definition Cushi [Baiboly]
French definition Kushi [Baiboly]
Vocabulary 
Other spellings 
Quotes 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition mpanompon'i Saoly (Sal. 7) [Randzavola: Baiboly]
English definition Cush, a Benjaminite mentioned only in the title to Ps. 7. He was probably a follower of Saul, the head of his tribe. [Smith: Bible]
French definition Kush [Baiboly]
Vocabulary 
Other spellings 
Quotes 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition anaran' ny tany voahodidin' ny Ony Gihona, ilay ony faharoa nivoaka avy tany Edena (Gen. 2. 13). Angamba tao avaratr' i Asyria izy. [Randzavola: Baiboly]
English definition Ethiopia [Baiboly]
French definition Kush [Baiboly]
Vocabulary 
Quotes 

Entry Kosy
Part of speech name (biblical) [full list]
Malagasy definition Nosy kely ao atsimo andrefan'i Asia Minora, tokony ho 64 km. ao atsimon' i Mileto. Tao no nijanonan' i Paoly vetivety tamin'ny diany nitety tany fanintelony, raha niakatra ho any Jerosalema izy ; ary tonga tao izy tamin' ny harivan' ny andro nanaovany ilay teny fananarana tamin'ny loholon' ny Fiangonana tany Efesosy. Nijanona tao indray alina ny Apostoly sy ny namany, dia nandroso tamin' ny nalehany ny ampitson' iny (Asa 21. 1). Maro ny Jiosy nonina tao Kosy noho ny íandrosoan' ny varotra tao ; ary angamba nisy Kristiana tany tamin' ny nalehan' i Paoly tao. Nalaza ny nosy noho ny lamba tsara nataon' ny olona tompontany ary noho ny divay vokatry ny tany. Satria eo amin' io nosy io no ifanapahan' ny lalana avy any Grisia mankany Asia Minora sy ny avy any Syria mankany Egypta, dia nahatonga ny varotra tao ho nandroso fatratra izany. Tsy fantatra na efa tafakambana ho isan' ny fari-tanin' i Asia izy tamin' ny taona 139 B.C., na tsia ; fantatra mazava anefa fa tamin' ny andron' i Aogostosy Kaisara dia isan' io fari-tany io izy. Lalana anankiray fandalovan'ny Jiosy ity nosy ity raha miakatra hamangy an'i Jerosalema izy (Asa 21. 1). Ny anarany ankehitriny dia Stanko. [Randzavola: Baiboly]
English definition Coos [Baiboly]
French definition Cos [Baiboly]
Vocabulary 
Quotes 

Updated on 2015/09/07