Entry Kabary nataon-dRadama II
Part of speech name (short story title or speech)
Subtitle tamy ny nisehoany teo Imahamasina
Author Cousins William Edward
Tables and plates All the titles
Text XIX. Kabary nataon-dEadama II.tamy ny nisehoany teo Imahamasina, Sep. 23, 1862. Izao àry, ray tompokolahy sy tompokovavy, fa avy miarahaba anareo aho:— Arahaba nomen'Andriamanitrany hitsiny ; tsy maty fo aman'aina hianareo, fa notahin'Andriamanitra, ka velon-kifahita isika rehetra. 2. Ary izao no lazaiko aminareo ambaniandro; fatsy izaho no nitady ahy hanjaka, fa hianareo no nitady ahy ; ary tsy izaho no nahazo anareo, fa hianareo no nahazo ahy. Faizahotsy mbananantenaahy hanjaka, fa Andriamanitra no nanendry ahy ho amy ny fanjakana. 3. Ary fantatrareony toetro, fany ahy tsy mba misy zavatra nafeniko, fa ny hevitro tsy miova ; fa tsy misy amboniko, fa Andriamanitra sy ny rariny hiany. Fa raha tahaka ahy, dia tsy nidina teto Imahamasina aho, fahianareo nangataka ahy, koa izany no nahatonga ahy eto. 4. Ary izao no anánarako anareo ambanilanitra:— Manaovany marina, faazamandainga, mbahiadanany ny vadinareo aman-janakareo. 5. Fa raha izao fanjakako efa mandry izao n» hasian-dainga, lavikomarimarinaizany. Patsy izay, ry ambanilanitra? Ary miasány mpiasa, mivarotany mpivarotra ; ary aza matahotra hiaaareo, fa efa tonga ny fotoana ela nihatra, fa izaho no mpiaro ny vahóaka, na ny malahelo, na ny manan-karena, samy hiadana avokoa, fa tonga ny nirinareo. Arahaba soa, arababa tsara.

Entry Kabary nataon-dRadama II
Part of speech name (short story title or speech)
Subtitle rehefa tonga teo Imanjakamiadana
Author Cousins William Edward
Tables and plates All the titles
Text XX. Teny nataony rehefatonga tao Imanjakamiadana izy. Totsoahany ny sabatra, dianiteny izy nana* l\l hoe, Vao izaoa hono Andriana, fatafakatrany meloka handidiako manaraka ny hamarinako ; koa ny marina amin' izaoho tonga amy ny fiainana, ary ny meloka ho any amy ny helo mandrakizay, raha tey mandidy mahitsy toraka izao he !

Updated on 2021/07/22