Entry Ianareo ... izahay
Part of speech name (poem title)
Author Rakotomalala Henri
 
Ianareo rorampison' Angavokely,
Izahay erikerik'Ankaratra,
Ka na tsy tondraka aza,
Mahavonto tany!

Ianareo mafikely lava taho,
Izahay vonin'avoko malefolefo;
Raha jejo loha ny any,
Izahay kely ihany fa mamerovero.

Tsy mitambitamby amin'ny tsimperifery izahay
Fa manana sakay tsara fefy;
Ary tsy mitomany volo oly
Fa manana mpandrandrana mahay.

Koa aza fady, Raondriana,
Fa raha safomorona ny fampitambazana,
Ny anay efa nitobaka ela;
Raha ritra ny rano tan-dobo,
Ny anay efa tsisy tavela.
Ny farihy tankina, hono,
Ny fotoka no manjaka;
Fa ny loharano an-dohasaha kosa,
Raha lasa ny iray, roa no avy mantsaka!
Koa kopa-damba malefaka no ataoko,
Fa raha hitsikitsika mahay mandihy ianareo,
Izahay voromanga mahay mihira,
Ka zato sy arivo manao " midira "
Na ny eto akaiky na an-dakira!
.....................

Ianareo haba ihaingoan'ny jefy,
Izahay volamena tsy mety lefy!
.....................

Koa samia masina an-taniny,
Fa ianareo vatosoa manja fanjelatra,
Izahay diamondra soa hazavana.
Koa veloma mahalankalana, Rasena,
Fa raha fintana tsy azo idirana ianareo,
Izahay tandroho tsara Jadina tsy azo resena !
Vocabulary 
Tables and plates All the titles

Updated on 2020/07/31