hautparleur   
famoaham-peo
haut parleur [SLP 1986]