corail   
akora
akoran-dranomasina
harana
corail. [David 1952]
haran-dranomasina
coquillage marin; corail [Hallanger 1974]