Chapters and verses mentioning Hakatana

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.12 And of the sons of Azgad; Johanan the son of Hakkatan, and with him an hundred and ten males. Johanana, zanak' i Hakatana, avy tamin' ny taranak' i Azgada, mbamin' ny namany folo amby zato lahy; tamin' ny taranak' i Azgada, Johanàna zanak' i Eksetana mbamin' ireo folo amby zato lahy niaraka taminy; des fils de Azgad : Yohanân, fils de Haqqatân, et avec lui 110 mâles;