Chapters and verses mentioning Syena

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 29.10 Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia. Dia, indro, avy hamely anao sy ny Neilinao Aho, ary ny tany Egypta hataoko lao tokoa, eny, sady ho lao no ho rava, hatrany Migdola ka hatrany Syena, dia hatramin' ny sisin' i Etiopia. noho izany dia indro aho ho avy ao aminao sy ny oninao; ka ataoko zary zavatra rava sady foana no nidiran-doza ny tany Ejipta, hatrany Migdola ka hatrany Siena, ary hatrany amin' ny sisin' ny tanin' i Etiopia. Eh bien! je me déclare contre toi et contre tes Nils. Je ferai du pays d'Égypte une ruine et une désolation, de Migdol à Syène et jusqu'à la frontière de Kush.
...............
Eze / Ez 30.6 Thus saith the Lord; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD. Izao no lazain' i Jehovah: Ho lavo koa izay manohana an' i Egypta, ary hietry ny fiavonavonan' ny heriny; Hatrany Migdola ka hatrany Syena no ho lavon-tsabatra izy, hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain' ny Tompo: Ho lavo ry zareo niankinan' i Ejipta, ary haetry ny fiavonavonan' ny heriny: Hatrany Migdola ka hatrany Siena, dia ho lavon-tsabatra ny olona, - teny marin' ny Tompo Iaveh. Ainsi parle Yahvé. Ils tomberont, les appuis de l'Égypte; il croulera, l' orgueil de sa force : de Migdol à Syène, on y tombera par l'épée, oracle du Seigneur Yahvé.