SLP's Voambolana
(Voambolana vitan' ny SLP)

front cover
© SLP MINESEB, 1986