Vocabulary for Civic Training of the Youth
(Voambolana momba ny fanabeazana ny tanora ho olom-pirenena)