Fanisan' ny teny malagasy Malagasy Word Count
 1. Ny filazam-potoana lasa, ny filazam-potoana ho avy ary ny filaza mandidy amin’ireo matoanteny manano, anoina, ary ananovana dia tsy isaina:
  -- mijery dia isaina ho 1, raha toa ka nijery, hijery ary mijere dia isaina ho 0;
  -- atao dia isaina ho 1, raha toa ka natao, hatao ary ataovy dia isaina ho 0.

 2. Ny endrika tovanana amin’ny mpisolo anarana dia tsy isaina:
  -- atao isaina ho 1, raha toa ka ataoko, ataonao, ataony, sns… isaina ho 0;
  -- trano isaina ho 1, raha toa ka tranoko, tranonao, tranony, sns… isaina ho 0.

 3. Ny fitambaran’ny teny mitovy fanonona dia isaina ho teny tokana:
  -- laza (voatendry), laza (fanasana), laza (zavamaniry), ary laza (famaky) dia isaina ho 1 fa tsy 4.

 4. Ny tandrifin-teny eo amin’ny fitenim-paritra dia tsy isaina:
  -- amaray, amaraina, ary amarainy (ampitso maraina amin’ny Tankarana) dia isaina ho 1 fa tsy 3.

 5. Ny anaran-tsamirery (anaran-toerana, anaran' olombelona) dia isaina tsirairay ao amin’ny sokajiny ihany.
Araka izany, ny teny malagasy miisa 92 526 sy fomba fiteny malagasy miisa 12 831 izay takianay dia maneho ny fara fahakeliny araka izay azo atao fa tsy isa nampitomboina.

Ny isa voalaza etsy ambony dia miova matetika, satria ny habaka dia hampanarahana toetrandro isa-kerinandro (jereo Fiovana). Ny teny sy ny fiteny malagasy dia mitohy miampy foana hatrany. Ny teny vahiny, kosa dia tsy ampiana raha tsy misy antony tsy maintsy anaovana izany vokatry ny fanaovana dikanteny na teny vaovao amin’ny teny malagasy.

 1. Past and future tenses, as well as imperative mood of verbs (active, passive and relative) are not counted:
  -- mijery adds 1, while nijery, hijery and mijere add 0;
  -- atao adds 1, while natao, hatao and ataovy add 0.

 2. Pronoun-suffixed forms are not counted:
  -- atao adds 1, while ataoko, ataonao, ataony, etc. add 0.
  -- trano adds 1, while tranoko, tranonao, tranony, etc. add 0.

 3. A set of homonym words count for a single word:
  -- laza (fame), laza (festivity), laza (Ficus), and laza (hatchet) add 1, not 4.

 4. Orthographic variations within a dialect are not counted:
  -- amaray, amaraina and amaraiñy (tomorrow in Tankarana) add 1, not 3.

 5. Names (historical, geographical) are separately counted in their own categories.
Thus the 92 526 Malagasy words and 12 831 Malagasy expressions claimed here represent conservative minima, not artificially inflated numbers.

The above counts change frequently, since the site is updated once week (see Changes). Malagasy words and expressions are continuously added. Foreign words are added indirectly, as a by-product of the translations of new Malagasy words.